Logo - Byggebjerg Beton
Dansk Deutsch Sitemap     Print

Trykvægge

Trykvægge fra Byggebjerg Beton er gennemprøvede og stærke løsninger, når det gælder stabile facadevægge og skillevægge til optagelse af tryk og belastning fra oplagring af løsvarer.

Elementerne udføres efter opgave til opbevaring af tungere løsvarer som korn, gødning, foderstoffer, salt sand, sten m.m.

Elementerne overfører lasten til gulvet og den lodrette rammekonstruktion.

Montagevejledning