Logo - Byggebjerg Beton
Dansk Deutsch Sitemap     Print

Siloelementer

A-elementer, L-elementer og T-elementer fra Byggebjerg Beton er særdeles velegnede som skillevægge og som siloelementer til løsvarer inden for industri, miljø, genvinding og landbrug.

Elementerne kan, alt efter opgave:

  • stå af sig selv
  • stå på fundament
  • fastholdes til fundament
  • bygges sammen med gulv
  • bygges ind i terræn 

Højde og belastning afgør, hvilken funderingsløsning, der bør vælges.

Vi fremstiller også paselementer og hjørner til A-, L- og T-løsninger. Lige som der er mulighed for udsparinger i både fod- og vægområdet.

Byggebjerg Beton er certificeret efter gældende regler hos BVQI/DK.

Læs vores brochure på Siloelementer her.