Logo - Byggebjerg Beton
Dansk Deutsch Sitemap     Print

Overflader

Valg og udformning af overflader giver byggeriet et individuelt udseende. Vælg mellem flere forskellige fritlagte, afsyrede og glatte overflader.

Indvendige overflader fabrikeres som glittede eller som pudsede.

Her på siden vises et udsnit af de overflader, vi kan tilbyde. Kontakt os for flere muligheder på telefon 74 83 34 20.Norsk hvid marmor
Kostet hvid marmor

Tjæreborg bakkesten på gul baggrund
Sårup ballerum sorte søsten

Sort hyperit